MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

แสงแห่งมณีจันทร์ คือประกายแสงเบญจรงค์ที่ฉายภาพเล่าเรื่องราวความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดำเนินรอยตามคำสอนทางศาสนาเกิดเป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มชน

วันที่พิมพ์
: Feb 17, 2021
สำนักพิมพ์
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 295
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9789756729383 
245 a : Title 
แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
295 
520 a : Description 
แสงแห่งมณีจันทร์ คือประกายแสงเบญจรงค์ที่ฉายภาพเล่าเรื่องราวความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดำเนินรอยตามคำสอนทางศาสนาเกิดเป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มชน 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น