MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

หนังสือ “เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลังและประเด็นปัญหาพร้อมวิธีแก้ไข” เรียบเรียงจากบทความแนวทางการวางระบบป้องกัน
การเพิกถอนการตรวจสอบภาษีย้อนหลังที่ลงพิมพ์ในวารสารภาษีอากรตลอดปี 2558 และแฟนเพจของผู้แต่ง เล่มที่สามนี้ เกิดขึ้นจากการเรียกร้อง
ของเพื่อนๆ ใน Facebook “สุเทพ พงษ์พิทักษ์ แฟนเพจ” ที่ได้เริ่ม
ตอบคำถามตั้งแต่ ปลายปี 2556 เป็นต้นมา โดยขอให้รวบรวมเป็นหมวดหมู่
และจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อความสะดวกในการอ่านศึกษาและอ้างอิง ในชั้นต้น
อาจารย์วราวรรณ กิจวิชาได้ใช้ความพยายามรวบรวมและจัดให้เป็น
หมวดหมู่

วันที่พิมพ์
: Oct 27, 2020
สำนักพิมพ์
: ธรรมนิติเพรส
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 396
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786163021175 
245 a : Title 
เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง 
260 b : Name of publisher 
ธรรมนิติเพรส 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
396 
520 a : Description 
หนังสือ “เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลังและประเด็นปัญหาพร้อมวิธีแก้ไข” เรียบเรียงจากบทความแนวทางการวางระบบป้องกัน การเพิกถอนการตรวจสอบภาษีย้อนหลังที่ลงพิมพ์ในวารสารภาษีอากรตลอดปี 2558 และแฟนเพจของผู้แต่ง เล่มที่สามนี้ เกิดขึ้นจากการเรียกร้อง ของเพื่อนๆ ใน Facebook “สุเทพ พงษ์พิทักษ์ แฟนเพจ” ที่ได้เริ่ม ตอบคำถามตั้งแต่ ปลายปี 2556 เป็นต้นมา โดยขอให้รวบรวมเป็นหมวดหมู่ และจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อความสะดวกในการอ่านศึกษาและอ้างอิง ในชั้นต้น อาจารย์วราวรรณ กิจวิชาได้ใช้ความพยายามรวบรวมและจัดให้เป็น หมวดหมู่ 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น