MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

คู่มือเรียน การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

หนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยเนื้อหาจะสอนตั้งแต่หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ • วิธีการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบ ตลอดจนการจัดการโครงการพัฒนาระบบ ซึ่งมีตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบระบบจริง พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

วันที่พิมพ์
: Feb 17, 2021
สำนักพิมพ์
: ไอดีซี พรีเมียร์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 326
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786162005916 
245 a : Title 
คู่มือเรียน การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
260 b : Name of publisher 
ไอดีซี พรีเมียร์ 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
326 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยเนื้อหาจะสอนตั้งแต่หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ • วิธีการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบ ตลอดจนการจัดการโครงการพัฒนาระบบ ซึ่งมีตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบระบบจริง พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น