MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

Basic Android App Development 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

แนะนำให้รู้จักระบบปฏิบัติการ Android แนะนำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน พัฒนาแอพพลิเคชันอย่างง่าย พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรับ/ส่งข้อความ (SMS) พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับใช้งาน GPS พัฒนาแอพพลิเคชันติดต่อบนเครือข่าย พัฒนาแอพพลิเคชันทำงานกับฐานข้อมูล พัฒนาเกมในระบบ 2 มิติ แนะนำเครื่องมือช่วยเหลือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน สอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Android Market สอนการติดตั้งแป้นพิมพ์ภาษาไทย แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชัน Emulatorแนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนโทรศํพท์จริง แนะนำการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง

วันที่พิมพ์
: Nov 12, 2020
สำนักพิมพ์
: ไอดีซี พรีเมียร์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 264
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786162002106 
245 a : Title 
Basic Android App Development 
260 b : Name of publisher 
ไอดีซี พรีเมียร์ 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
264 
520 a : Description 
แนะนำให้รู้จักระบบปฏิบัติการ Android แนะนำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน พัฒนาแอพพลิเคชันอย่างง่าย พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรับ/ส่งข้อความ (SMS) พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับใช้งาน GPS พัฒนาแอพพลิเคชันติดต่อบนเครือข่าย พัฒนาแอพพลิเคชันทำงานกับฐานข้อมูล พัฒนาเกมในระบบ 2 มิติ แนะนำเครื่องมือช่วยเหลือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน สอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Android Market สอนการติดตั้งแป้นพิมพ์ภาษาไทย แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชัน Emulatorแนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนโทรศํพท์จริง แนะนำการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น