MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

สรุปเข้ม Grammar พาตะลุยโจทย์ GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

" ""สรุปเข้ม Grammar พาตะลุยโจทย์ GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ"" เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภายในเล่มเป็นการสรุปประเด็น Grammar ที่จำเป็นในสนามสอบครบทุกประเด็น พร้อมกลเม็ดเคล็ดลับที่ช่วยพิชิตข้อสอบไวยากรณ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้นักเรียนได้เห็นภาพรวมของข้อสอบที่จะต้องรับมือได้อย่างชัดเจน

เนื้อหาประกอบด้วย Practice Test ถึง 5 บท ตรงตามข้อสอบ Grammar ล่าสุดแบบ 5 ตัวเลือกและ 16 ตัวเลือกจากทั้งสามสนามสอบ ประกอบด้วย Error Identification แบบ 5 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ GAT และ 16 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ O-NET, Sentence Completion, Cloze Test แบบ 5 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ GAT และ 9 วิชาสามัญ หรือ Text Completion แบบ 5 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ O-NET ซึ่งจะทำให้นักเรียนเตรียมความพร้อมได้ด้วยตนเองด้วยเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดท้ายเล่ม"

วันที่พิมพ์
: Oct 24, 2019
สำนักพิมพ์
: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
หมวดหมู่
:
จำนวนหน้า
: 38
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
Unlimited (ไม่จำกัดจำนวน)
MARC Information
020 a : ISBN 
9786160826759 
245 a : Title 
สรุปเข้ม Grammar พาตะลุยโจทย์ GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
38 
520 a : Description 
" ""สรุปเข้ม Grammar พาตะลุยโจทย์ GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ"" เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภายในเล่มเป็นการสรุปประเด็น Grammar ที่จำเป็นในสนามสอบครบทุกประเด็น พร้อมกลเม็ดเคล็ดลับที่ช่วยพิชิตข้อสอบไวยากรณ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้นักเรียนได้เห็นภาพรวมของข้อสอบที่จะต้องรับมือได้อย่างชัดเจน เนื้อหาประกอบด้วย Practice Test ถึง 5 บท ตรงตามข้อสอบ Grammar ล่าสุดแบบ 5 ตัวเลือกและ 16 ตัวเลือกจากทั้งสามสนามสอบ ประกอบด้วย Error Identification แบบ 5 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ GAT และ 16 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ O-NET, Sentence Completion, Cloze Test แบบ 5 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ GAT และ 9 วิชาสามัญ หรือ Text Completion แบบ 5 ตัวเลือกสำหรับสนามสอบ O-NET ซึ่งจะทำให้นักเรียนเตรียมความพร้อมได้ด้วยตนเองด้วยเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดท้ายเล่ม" 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น