MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

เรื่องราวของ "ชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีน" ที่ผ่านมา มักตั้งต้นศึกษาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองเป็นสำคัญ ขณะที่มิติอันซับซ้อนอย่าง "อารมณ์ความรู้สึก" กลับถูกละเลย หรือเป็นเพียงอาภรณ์ของการศึกษาที่ไม่สลักสำคัญเท่าเศรษฐกิจ การเมือง

"สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์" จึงได้บุกเบิกการศึกษาประวัติศาสตร์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีน ผ่านหนังสือ "เป็นจีนเพราะรู้สึก: ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง" โดยมุ่งเผยให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเข้าใจพลังทางอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนอย่างลุ่มลึก นับจากยุคระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการกระทั่งลูกจีนรักชาติเคลื่อนไหวทางการเมือง

"เป็นจีนเพราะรู้สึก" ได้พลิกอ่านตีความหลักฐานใหม่ เพื่อจัดวางหลากอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ทั้งความอับอาย คับแค้น ตึงเครียด สุขสำเร็จ ไปจนถึงการเป็น "คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร" ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเส้นแบ่งความเป็นจีน ไทยพร่าเลือนเกินกว่าจะนิยามได้ตายตัว

วันที่พิมพ์
: Jul 21, 2023
สำนักพิมพ์
: มติชน
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 296
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
5522840307415 
245 a : Title 
เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง 
260 b : Name of publisher 
มติชน 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
296 
520 a : Description 
เรื่องราวของ "ชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีน" ที่ผ่านมา มักตั้งต้นศึกษาจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองเป็นสำคัญ ขณะที่มิติอันซับซ้อนอย่าง "อารมณ์ความรู้สึก" กลับถูกละเลย หรือเป็นเพียงอาภรณ์ของการศึกษาที่ไม่สลักสำคัญเท่าเศรษฐกิจ การเมือง "สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์" จึงได้บุกเบิกการศึกษาประวัติศาสตร์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีน ผ่านหนังสือ "เป็นจีนเพราะรู้สึก: ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง" โดยมุ่งเผยให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเข้าใจพลังทางอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนอย่างลุ่มลึก นับจากยุคระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการกระทั่งลูกจีนรักชาติเคลื่อนไหวทางการเมือง "เป็นจีนเพราะรู้สึก" ได้พลิกอ่านตีความหลักฐานใหม่ เพื่อจัดวางหลากอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ทั้งความอับอาย คับแค้น ตึงเครียด สุขสำเร็จ ไปจนถึงการเป็น "คนจีนเสื่อผืนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร" ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าเส้นแบ่งความเป็นจีน ไทยพร่าเลือนเกินกว่าจะนิยามได้ตายตัว 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น