MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-65) 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

"คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-65)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การเป็นอาจารย์สอนสอบบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งการสอบ ภาค ก. (ส่วนท้องถิ่น และ ก.พ.) และการสอบ ภาค ข. (การสอบเฉพาะตำแหน่ง) ซึ่งมีลูกศิษย์สอบบรรจุเข้ารับราชการได้อย่างที่ตั้งใจเป็นจำนวนมาก เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิคและวิธีการหาคำตอบ เหมาะสำหรับใช้อ่านเตรียมสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น มีเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชาที่ใช้สอบ ทั้งวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ มี พ.ร.บ. สำหรับอ่านสอบครบถ้วนทุกฉบับ อัพเดตล่าสุด ปี 64 พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ สามารถใช้สอบได้ทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ใช้สอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งการสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

วันที่พิมพ์
: Jul 15, 2022
สำนักพิมพ์
: ไอดีซี พรีเมียร์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 604
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786164872332 
245 a : Title 
คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-65) 
260 b : Name of publisher 
ไอดีซี พรีเมียร์ 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
604 
520 a : Description 
"คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-65)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การเป็นอาจารย์สอนสอบบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งการสอบ ภาค ก. (ส่วนท้องถิ่น และ ก.พ.) และการสอบ ภาค ข. (การสอบเฉพาะตำแหน่ง) ซึ่งมีลูกศิษย์สอบบรรจุเข้ารับราชการได้อย่างที่ตั้งใจเป็นจำนวนมาก เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิคและวิธีการหาคำตอบ เหมาะสำหรับใช้อ่านเตรียมสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น มีเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชาที่ใช้สอบ ทั้งวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ มี พ.ร.บ. สำหรับอ่านสอบครบถ้วนทุกฉบับ อัพเดตล่าสุด ปี 64 พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ สามารถใช้สอบได้ทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ใช้สอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งการสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น