MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

Animal Farm : A Fairy Story การเมืองของสัตว์ 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

เริ่มต้นที่ "เฒ่าเมเจอร์" หมูอาวุโสในฟาร์มแมนเนอร์ เล่าถึงความฝันและวันที่มนุษย์จบสิ้น มันปลุกระดมให้เหล่าสัตว์ลุกขึ้นต่อต้าน "นายโจนส์" เจ้าของฟาร์ม ผู้เอารัดเอาเปรียบสัตว์เพื่อสร้างสังคมอุดมคติ ซึ่งสัตว์ทุกตัวจะแบ่งผลประโยชน์กันอย่างยุติธรรม ทว่าเมื่อปฏิวัติสำเร็จ สถานการณ์ในฟาร์มกลับเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม!

"Animal Farm : A Fairy Story การเมืองของสัตว์" วรรณกรรมเสียดสีการเมืองชิ้นเอกที่ "ต้องอ่าน" เป็นที่นิยมจนแปลไปหลายสิบภาษาทั่วโลก ผลงานของ George Orwell ตีพิมพ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2488 ว่าด้วยเรื่องราวเสียดสีความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสหภาพโซเวียต เล่าเรื่องอย่างแยบคาย โดยใช้สัตว์เป็นตัวแทนบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ครบเครื่องครบรสด้วยสำนวนภาษาไทยของ "วิเชียร อติชาตการ" ตีพิมพ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 ได้รับการพิมพ์ซ้ำเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ทั้งผ่านการปรับปรุงคำแปลให้ทันสมัยและถูกต้องเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ฉบับนี้ยังเสริมด้วยประวัติของผู้ประพันธ์และบทวิเคราะห์เรื่องเพิ่มอรรถรสและความเข้าใจอีกด้วย

วันที่พิมพ์
: Apr 27, 2023
สำนักพิมพ์
: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 208
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786160846436 
245 a : Title 
Animal Farm : A Fairy Story การเมืองของสัตว์ 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
208 
520 a : Description 
เริ่มต้นที่ "เฒ่าเมเจอร์" หมูอาวุโสในฟาร์มแมนเนอร์ เล่าถึงความฝันและวันที่มนุษย์จบสิ้น มันปลุกระดมให้เหล่าสัตว์ลุกขึ้นต่อต้าน "นายโจนส์" เจ้าของฟาร์ม ผู้เอารัดเอาเปรียบสัตว์เพื่อสร้างสังคมอุดมคติ ซึ่งสัตว์ทุกตัวจะแบ่งผลประโยชน์กันอย่างยุติธรรม ทว่าเมื่อปฏิวัติสำเร็จ สถานการณ์ในฟาร์มกลับเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม! "Animal Farm : A Fairy Story การเมืองของสัตว์" วรรณกรรมเสียดสีการเมืองชิ้นเอกที่ "ต้องอ่าน" เป็นที่นิยมจนแปลไปหลายสิบภาษาทั่วโลก ผลงานของ George Orwell ตีพิมพ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2488 ว่าด้วยเรื่องราวเสียดสีความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสหภาพโซเวียต เล่าเรื่องอย่างแยบคาย โดยใช้สัตว์เป็นตัวแทนบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ครบเครื่องครบรสด้วยสำนวนภาษาไทยของ "วิเชียร อติชาตการ" ตีพิมพ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 ได้รับการพิมพ์ซ้ำเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ทั้งผ่านการปรับปรุงคำแปลให้ทันสมัยและถูกต้องเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ฉบับนี้ยังเสริมด้วยประวัติของผู้ประพันธ์และบทวิเคราะห์เรื่องเพิ่มอรรถรสและความเข้าใจอีกด้วย 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น