MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

การปรุงยาล้านนา 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

การปรุงยาล้านนา จากเอกสารโบราณ พับสา ใบลาน เป็นหนังสือที่ผู้เขียน รวมรวม และแปลจากต้นฉบับเอกสารโบราณนำมาสังเคราะห์ขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับตัวยาและคุณสมบัติ การแปรรูปตัวยา และวิธีการปรุงยาในแต่ละโรคการปรุงยาล้านนา จากเอกสารโบราณ
พับสา ใบลาน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ศึกษางานทางเภสัชกรรมพื้นบ้าน และผู้ที่จะทำการปริวรรตภาษาล้านนาให้เป็นภาษาไทยกลางที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับตัวยาและการปรุงยาของล้านนา โตยเฉพาะผู้ปรุงยาหรือหมอยา เพื่อให้เข้าใจความหมาย และวิธีการปรุงยาตามที่ระบุในเอกสารโบราณ และสามารถปรุงยาแผนโบราณ ตามหลักสากลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอเพื่อใช้เป็นหนังสืออ้างอิงของผู้ศึกษาและนักวิชาการ

วันที่พิมพ์
: Apr 27, 2023
สำนักพิมพ์
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 142
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786163987815 
245 a : Title 
การปรุงยาล้านนา 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
142 
520 a : Description 
การปรุงยาล้านนา จากเอกสารโบราณ พับสา ใบลาน เป็นหนังสือที่ผู้เขียน รวมรวม และแปลจากต้นฉบับเอกสารโบราณนำมาสังเคราะห์ขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับตัวยาและคุณสมบัติ การแปรรูปตัวยา และวิธีการปรุงยาในแต่ละโรคการปรุงยาล้านนา จากเอกสารโบราณ พับสา ใบลาน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ศึกษางานทางเภสัชกรรมพื้นบ้าน และผู้ที่จะทำการปริวรรตภาษาล้านนาให้เป็นภาษาไทยกลางที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับตัวยาและการปรุงยาของล้านนา โตยเฉพาะผู้ปรุงยาหรือหมอยา เพื่อให้เข้าใจความหมาย และวิธีการปรุงยาตามที่ระบุในเอกสารโบราณ และสามารถปรุงยาแผนโบราณ ตามหลักสากลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอเพื่อใช้เป็นหนังสืออ้างอิงของผู้ศึกษาและนักวิชาการ 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น