MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

คู่มือทำธุรกิจคาร์แคร์แบบมืออาชีพ 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

การประกอบธุรกิจคาร์แคร์จะได้ผลและคุ้มทุนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปบริหารอย่างถูกวิธี สำหรับผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในธุรกิจนี้เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการทำธุรกิจคาร์แคร์ ซึ่งจะช่วยแก้ไขหรือเพิ่มจุดแข็งให้กับธุรกิจของท่านได้ หรือนำเทคนิคบางหัวข้อไปปฏิบัติกับรถที่ท่านรักได้

วันที่พิมพ์
: Sep 23, 2020
สำนักพิมพ์
: ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 190
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786160808724 
245 a : Title 
คู่มือทำธุรกิจคาร์แคร์แบบมืออาชีพ 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
190 
520 a : Description 
การประกอบธุรกิจคาร์แคร์จะได้ผลและคุ้มทุนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปบริหารอย่างถูกวิธี สำหรับผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในธุรกิจนี้เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการทำธุรกิจคาร์แคร์ ซึ่งจะช่วยแก้ไขหรือเพิ่มจุดแข็งให้กับธุรกิจของท่านได้ หรือนำเทคนิคบางหัวข้อไปปฏิบัติกับรถที่ท่านรักได้ 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น