MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

ชีวิตออกแบบได้ : Design Your Life 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

" ยุคนี้เป็นยุคที่ ""การเลือก"" สำคัญกว่า ""ความพยายาม"" เสียอีก ความสามารถในการวางแผน กลายเป็นความสามารถแรกๆ ที่เราควรมี และการออกแบบชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มสาว จะเป็นตัวตัดสินทิศทางชีวิตของคุณ

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคนหนุ่มสาวที่ยังไม่ชัดเจนในทิศทางชีวิตของตัวเอง หรือกำลังเดินบนเส้นทางชีวิตที่วกวนไปมา ให้พวกเขารู้จักสังคม เข้าใจที่ทำงาน เข้าใจการใช้ชีวิตและกฎระเบียบ บอกให้พวกเขารู้จักทำตัวเหมือนปลากระดี่ได้น้ำในที่ทำงาน รู้จักวิธีสะสมทรัพยากรขณะยังหนุ่มยังสาว รู้จักเปลี่ยนสถานะตามสภาพแวดล้อม รู้จักทำตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต"

วันที่พิมพ์
: Oct 22, 2020
สำนักพิมพ์
: ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 264
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786160835249 
245 a : Title 
ชีวิตออกแบบได้ : Design Your Life 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
264 
520 a : Description 
" ยุคนี้เป็นยุคที่ ""การเลือก"" สำคัญกว่า ""ความพยายาม"" เสียอีก ความสามารถในการวางแผน กลายเป็นความสามารถแรกๆ ที่เราควรมี และการออกแบบชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มสาว จะเป็นตัวตัดสินทิศทางชีวิตของคุณ หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคนหนุ่มสาวที่ยังไม่ชัดเจนในทิศทางชีวิตของตัวเอง หรือกำลังเดินบนเส้นทางชีวิตที่วกวนไปมา ให้พวกเขารู้จักสังคม เข้าใจที่ทำงาน เข้าใจการใช้ชีวิตและกฎระเบียบ บอกให้พวกเขารู้จักทำตัวเหมือนปลากระดี่ได้น้ำในที่ทำงาน รู้จักวิธีสะสมทรัพยากรขณะยังหนุ่มยังสาว รู้จักเปลี่ยนสถานะตามสภาพแวดล้อม รู้จักทำตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต" 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น